Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 34 - Raadsvergadering, omgevingsvisie, training Koninklijke Landmacht - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 20-08-2020
­ 

Raadvergadering gemeente Heeze-Leende op 24 augustus 2020


Op maandagavond 24 augustus vindt er weer een raadsvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis (het betreft een zgn. fysieke vergadering). De vergadering begint om 20.30 uur (afwijkend tijdstip).

Conceptagenda:
1. Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer;
1a. Ontslag raadslid F.J.P.M. Cuijpers;
1b. Onderzoek geloofsbrieven;
1c. Beëdiging raadslid J.H.M. Cuijten;
2. OPINIËREND DEEL
3. Reactie/aanvulling vanuit de raad op conceptzienswijze van het college van B & W op conceptRES MRE;
4. Afscheid F.J.P.M. Cuijpers;
5. Sluiting.

Bekijk hier de volledige agenda met bijlagen

Besluit presidium
Het presidium heeft besloten dat niet langer vergaderd wordt via MS Teams (op afstand via computer), maar dat de raadsleden daadwerkelijk fysiek aanwezig zijn in de raadzaal. Vanwege de zogenaamde corona-voorschriften en de beperkte ruimte zijn we echter ook genoodzaakt om te besluiten dat  vooralsnog pers en publiek, fractievertegenwoordigers en ambtelijke ondersteuning nog niet welkom zijn in de raadzaal zelf, maar natuurlijk wel in de gelegenheid zijn om desgewenst via de webcast de uitzending te volgen of op een later tijdstip terug te kijken.
 
 

Houd corona buiten de deur


Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet dinsdagavond 18 augustus aanscherpingen aangekondigd.


 
 

Rookvrij kinderspel


Gelukkig gebeurt er al heel veel om kinderen rookvrij te laten spelen. Zo zijn vanaf augustus alle schoolpleinen in Nederland rookvrij. Maar waarom wordt er nog steeds gerookt op andere plekken waar kinderen spelen of sporten? Bij spelende kinderen horen geen rokende mensen. Er iets aan doen is simpel. Help mee via rookvrij.nl.
 
 

Training Koninklijke Landmacht begin september


Van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september is er een training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. De route van deze oefening gaat voor een deel door Heeze-Leende. Aan deze oefening doen 70 personen en 20 militaire voertuigen mee.