Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 27 - Pas op voor fake-mails en WhatsApp-fraude - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 08-07-2021
­ 

Gemeenteraad Heeze-Leende stelt kadernota 2022 vast


Rijk stelt tijdelijk extra geld ter beschikking

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft op 6 juli de kadernota vastgesteld. De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2022 verder uitwerkt. Eerder leken er flinke keuzes gemaakt te moeten worden. Doordat het Rijk recent voor 2022 extra geld ter beschikking heeft gesteld, was het niet noodzakelijk om nu al die harde noten te kraken.

 
­ 

Pas op voor fake-mails en WhatsApp-fraude!


De laatste tijd komt het weer regelmatig voor dat mensen fake mails ontvangen van bijvoorbeeld zorgverzekeraars, belasting e.d. met de mededeling om met spoed een openstaande rekening te betalen. De gemeente Heeze-Leende en de politie waarschuwt u voor deze criminelen activiteiten. Trap er niet in!! Dat geldt ook voor WhatsApp-fraude.

Wat is WhatsApp-fraude?
Criminelen doen zich voor als een bekende van je en vragen met een smoes om geld. Dit doen ze heel geraffineerd. Bij de nieuwste vormen kapen ze zelfs WhatsApp-accounts en spelen ze stemgeluid af.

Oplichting via WhatsApp is een van de meeste toenemende vormen van online criminaliteit.

 
­ 

Kermissen in Heeze-Leende gaan door


Door de versoepelingen van de Covid-maatregelen voor evenementen ziet het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende toch mogelijkheden om de kermissen in Heeze en Leende dit jaar, in aangepaste vorm, door te laten gaan. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat de maatregelen de komende tijd niet opnieuw verzwaard worden. De kermissen vinden plaats van 7 tot en met 10 augustus (Heeze) en van 21 tot en met 24 augustus (Leende). 

 
­ 

Campagne Voedselverspilling: Kook met kliekjes!


Gemeente Heeze-Leende heeft als doelstelling voedselverspilling met 50% te verminderen in 2023. Door bewuster om te gaan met eten, kun je al heel veel voedselverspilling voorkomen!

Tip van deze week: Kook met kliekjes!

Kijk eens wat er nog bij jou in de (koel)kast ligt. Groenten met plekjes over? Tover het om tot een heerlijke soep! En voor de broodkapjes die altijd blijven liggen, daar maak je natuurlijk lekkere croutons van. Door een kliekjesdag te introduceren thuis kun je samen ontzettend veel voedselverspilling voorkomen. Dat is gemakkelijk, heerlijk om te eten én het kost je niets extra. Samen worden wij #FoodWise