Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 43 - Nieuw bomenbeleidsplan, Inloopspreekuur wethouders en nieuwe woonvisie - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 23-10-2019
­ 

Nieuw bomenbeleidsplan: Toekomstbestendig maken boomstructuren


Vanaf 28 oktober 2019 worden er op diverse plaatsen in de gemeente bomen gekapt. Deze bomen worden gekapt omdat deze niet vitaal meer zijn en in de toekomst voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Afhankelijk van de omgeving worden daar waar bomen gekapt worden, nieuwe exemplaren terug geplant. De te kappen bomen zijn onderdeel van het bomenbeleidsplan ‘Uitwerkingsplan Bomen 2018-2030’

Lees verder om te zien welke bomen weggaan, en waar er bomen geplant worden!

 
 

Inloopspreekuur wethouders maandag 28 oktober


Op maandag 28 oktober van 19.00 tot 20.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.
 
 

Inspraak concept Woonvisie 2020


De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt. Aan de crisis die lange tijd speelde is een einde gekomen en het herstel is goed merkbaar. De vorige woonvisie van de gemeente dateerde al uit 2013 en was verouderd.

Lees de conceptvisie op onze website!


 
 

Inloopbijeenkomst mestbewerkingslocaties


Op maandagavond 28 oktober van 19.00-22.00 uur organiseert de Metropoolregio Eindhoven in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een inloopbijeenkomst over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties (NRD).

 
 

Werkzaamheden Dirk Heziuslaan in Heeze


De bestrating in de rijbaan in een gedeelte van de Dirk Heziuslaan in Heeze vertoont verzakkingen. Daarnaast is de bandenlijn langs het plantsoen onregelmatig. Dit laatste komt door opdruk van wortels. In week 44 pakken wij dit aan. De werkzaamheden duren bij elkaar drie á vier weken.

 
 

Ben jij de sportaanbieder die mee gaat tekenen?


Uitnodiging: ondertekenen intentieverklaring lokaal sportakkoord. In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en maatschappelijk betrokken partners zoals NOC*NCF. Daarin zijn een aantal ambities vastgelegd, waaronder van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders.


 
 

Week van de veiligheid: Nog geen meterkastkaart ontvangen?


In de week van 7 oktober was het de Week van de Veiligheid. Voor de inwoners die binnen 200 meter van het spoor wonen is een meterkastkaart gemaakt die overzichtelijk laat zien wat zij het beste kunnen doen in het geval van een ongeval met gevaarlijke stoffen over het spoor. 

Heeft u er geen gehad, maar wilt u er wel een? Lees verder!