Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 28 - Coronasubsidie voor activiteiten en coronasteun voor organisaties van maatschappelijk belang - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 15-07-2021
­ 

Conceptverordening Jeugdhulp Heeze-Leende 2022 ter inzage


Het college van burgemeesters en wethouders heeft op 6 juli 2021 besloten om de inspraakprocedure te starten voor de concept verordening jeugdhulp Heeze-Leende 2022. Deze ligt ter inzage vanaf maandag 12 juli 2021 tot en met zondag 22 augustus 2021.

De conceptverordening is in te zien op www.heeze-leende.nl/bekendmakingen. De conceptverordening ligt ook ter inzage op het gemeentehuis.

 
­ 

Coronasubsidie voor activiteiten en coronasteun voor organisaties van maatschappelijk belang


De gemeente Heeze-Leende heeft een Beleidsregel Coronasteun vastgesteld. Daarmee kan subsidie worden verleend voor activiteiten, of coronasteun voor het behouden van organisaties van maatschappelijk belang die in financiële nood zitten ondanks landelijke en lokale regelingen. Vanaf nu is het mogelijk om deze subsidie of steun aan te vragen.

Bekijk de video via: https://youtu.be/F7rrpeu3fHs

Voor het welzijn van de inwoners is het belangrijk om het voorzieningenniveau en het verenigingsleven in Heeze-Leende in stand te houden. Door de toename van het aantal vaccinaties zijn nu een aantal dingen (of: activiteiten) weer mogelijk. Een mooi moment om dit “ontwaken” van de samenleving te ondersteunen. De gemeente Heeze-Leende doet dit door het stimuleren van activiteiten middels een coronasubsidie, of door het verlenen van coronasteun gericht op het behouden van organisaties van maatschappelijk belang. De activiteiten moeten naar het oordeel van het college van voldoende maatschappelijk belang zijn, en bijdragen aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om activiteiten op het gebied van amateursport, cultuur, welzijn, educatie of de samenleving.

 
 

Raadsvergadering maandag 26 juli a.s.


Datum: Maandag 26 juli 2021
Tijd: 19:30 - 22:30
Locatie: Digitaal

De vergadering is openbaar, maar i.v.m. de geldende  coronamaatregelen is de raadzaal nog niet toegankelijk voor publiek. De vergadering is voor belanghebbenden te volgen via de livestream.

Klik hier om de agenda te bekijken
Klik hier om direct naar de livestream van de vergadering te gaan