Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 42 - Aanmelding Appeltje van Oranje 2021, Notitie Reikwijdte en Detailniveau - planMER - Regionale Energiestrategie (RES) - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 15-10-2020
­ 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau - planMER - Regionale Energiestrategie (RES)


De gemeente Heeze-Leende werkt samen met 20 andere gemeenten (Metropoolregio Eindhoven) en twee waterschappen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het op grote schaal opwekken van duurzame energie is een belangrijk onderwerp binnen de RES. In de RES 1.0 komt te staan op welke plekken dit mogelijk is. Het selecteren van deze plekken vraagt om een zorgvuldig proces. 

Van Concept RES, via een MER, naar de RES 1.0
De komende maanden wordt een planMER-traject (milieu-effectrapportage) doorlopen. In dit traject gaan we zorgvuldig naar de zoekgebieden kijken die uit de eerste analyse van de concept-RES naar voren zijn gekomen. We gaan onderzoek doen naar de milieueffecten van de keuze van wind- en zonne-energie in de gebieden. In de planMER willen we niet alleen kijken naar milieu en omgevingseffecten, maar ook naar de mogelijke koppelingen met de in de concept-RES genoemde bredere thema’s, een vitale agrarische economie, een veerkrachtig natuurlijk systeem, een duurzame en innovatieve economie en een veerkrachtig watersysteem en klimaatadaptatie.

De resultaten van de MER dienen als input voor de bestuurlijke besluitvorming. Uiteindelijk wordt in de RES 1.0 vastgelegd welke gebieden geselecteerd worden voor het ontwikkelen van grootschalige energieopwekking.

 
­ 

Geen formulierenspreekuur en inloopspreekuur Taalpunt in de herfstvakantie


In de week van 19 t/m 23 oktober is het herfstvakantie en voor het Taalpunt in Heeze-Leende geldt dat er dan geen inloopspreekuren worden georganiseerd.

In Heeze-Leende is er géén inloopspreekuur op dinsdag 20 oktober, van 10.00 – 12.00 uur. Ook het Formulierenspreekuur op vrijdag 23 oktober gaat niet door.
 
 

Opruimen die poep! Bedankt namens uw eigen buurt!


De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is deze binnen de bebouwde kom aangelijnd te hebben en er daarnaast voor te zorgen dat de hond niet poept op:
  • het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir);
  • op openbare terreinen zoals bijvoorbeeld plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden e.d.
Mocht de hond toch poepen dan geldt in onze gemeente binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Dat betekent dat het nergens is toegestaan hondenpoep achter te laten. Niet naleven van de regels kan leiden tot een proces verbaal.

Verwijderen verbodsborden hondenpoep
In het verleden zijn bij veel veldjes verbodsborden geplaatst om extra nadruk op dit beleid te leggen. Inmiddels zijn veel bordjes echter verouderd, verdwenen of vernield. Vervanging zou hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast staan op dit moment niet bij alle veldjes bordjes wat zorgt voor onduidelijkheid.

Burgemeester en wethouders hebben er daarom voor gekozen alle bordjes in de gemeente te laten verwijderen. Dit houdt dus niet in dat honden weer overal mogen poepen of dat de hondenpoep niet meer opgeruimd hoeft te worden !


 
 

Aanmelding Appeltje van Oranje 2021, Oranje Fonds


Is jouw project een Appeltje van Oranje? Zorgt jouw project ervoor dat mensen met mentale problemen zich weer goed voelen? Meld je dan voor 1 november aan voor de Appeltjes van Oranje 2021.
 
Het thema is dit jaar Mentale Kracht
Stel, je voelt je depressief, hebt een eetstoornis of dwangneurose of kampt met paniekaanvallen. Hoe waardevol is het dan als iemand je helpt erbovenop te komen? Iemand die géén professionele zorgverlener is. Het Oranje Fonds zet deze vrijwilligers in de zorg graag in het zonnetje, bij deze negentiende editie van de Appeltjes van Oranje.

Wat zijn de Appeltjes van Oranje?
Deze jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een bedrag van €15.000,-. Het is dé prijs voor succesvolle sociale initiatieven die mensen betrekken bij onze samenleving. In juni 2021 krijgen drie verkozen projecten de prijs uitgereikt door Koningin Máxima op Paleis Noordeinde.

Voor meer informatie en aanmelding ga naar www.appeltjevanoranje.nl.