Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 8 - Denk mee over de centrumontwikkeling van Heeze, Verkiezingen, Gemeentelijke belastingen - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 25-02-2021
­ 

Denk mee over de centrumontwikkeling van Heeze!


Naar aanleiding van recente ontwikkelingen zoals de verkoop van het Zuidzorggebouw, de aanleg van de randweg en de verhuizing van de Albert Heijn wil de gemeente verder werken aan een leefbaar en levendig centrum. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Om te bepalen wat inwoners belangrijk vinden hebben we voor de omgeving van het gemeentehuis drie varianten ontwikkeld met verschillende bouwstenen. Hier kunt u uw mening over geven.

 
­ 

Geef uw mening over de dienstverlening van de gemeente in coronatijd


Sinds maart 2020 houdt het coronavirus Nederland in zijn greep. Er zijn zowel landelijk als regionaal verschillende maatregelen van kracht. De gemeente heeft met veel partijen contact gehad. Enerzijds om hen over deze maatregelen te informeren, maar anderzijds ook om vragen te beantwoorden en advies te geven. Wij vragen daarom naar uw ervaringen over de communicatie en dienstverlening van de gemeente. Bent u voldoende door de gemeente geïnformeerd en kon u hier terecht met vragen? En wat had u graag anders willen zien? Dit onderzoek wordt anoniem uitgevoerd bij burgers, ondernemers en scholen/ kinderopvang.

 
­ 

Verkiezingen


Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen. Vooral voor risicogroepen gaan in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart 2021. Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. En heeft u coronaklachten? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.

 
­ 

Gemeentelijke belastingen


Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Op het aanslagbiljet staan de onroerende zaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat de nieuwe WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op het aanslagbiljet. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een bijsluiter met uitleg.

 
 

Raadsvergadering 8 maart a.s.


Raadsvergadering vindt in principe digitaal plaats.

De vergadering is voor belanghebbenden te volgen via de livestream.

Datum: Maandag 8 maart 2021
Tijd: 19:30 - 22:30
Locatie: Digitaal

Klik hier om de agenda te bekijken
Klik hier om direct naar de livestream van de vergadering te gaan