Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Week 42 - Beveiliging Brabantsedag, verkoop advertenties en terugblik Roadshow - Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende
Datum: 16-10-2019
­ 

Pilot beveiliging Brabantsedag bouwlocaties geslaagd


Alle bouwlocaties van de Brabantsedag krijgen vanaf 2020 een beveiligde omgeving, waarin weer volop gebouwd kan worden aan de huizenhoge theatherdecors die op de laatste zondag van augustus met circa tweeduizend acteurs door de straten van Heeze trekken.

Meer weten over de beveiliging en de pilot? Lees verder!

 
 

Verkoop van advertenties in de plattegrondkasten


Binnen de gemeente staan op verschillende plekken plattegrondkasten om mensen wegwijs te maken in de gemeente. Aan de achterkant (en deels de voorkant) van deze kasten staan advertenties. Eens in de zoveel tijd worden de kaarten in de plattegrondkasten vernieuwd, en dan worden de advertenties meegenomen. Daar is het nu tijd voor!


 
 

Sfeerverslag roadshow Heeze


Zaterdag 5 oktober vond de roadshow Heeze plaats. Op vier plekken langs het lint stonden panelen waar voorbijgangers hun ideeën over de centrumontwikkeling in Heeze kwijt konden.

Benieuwd wat hieruit kwam? Lees verder!


 
 

Bezoek een duurzaam huis in Heeze-Leende


Met een grote variatie in woningen en soorten maatregelen is de huizenroute voor iedereen die zijn woning wil verduurzamen een aanrader. Een bezoek aan een woning en de uitwisseling met de bewoners en andere bezoekers geeft veel nieuwe ideeën hoe je tot een goede aanpak komt voor je eigen woning!

 
 

De Sociaal Makelaar in Heeze is op zoek naar enthousiastelingen voor een nieuw op te zetten eetpunt in Heeze!


Het plan is om mensen die graag samen willen eten of zelf niet meer achter het fornuis te kunnen staan, een warme maaltijd aan te bieden. Dat is echter alleen haalbaar met een team van vrijwilligers die meehelpt met het verzorgen van de maaltijden, waaronder koken/opwarmen, serveren en opruimen.
 
Interesse? Lees verder!

 
 

Gemeente Heeze-Leende heeft een e-mailadres voor meldingen ondermijning


Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder de overheid, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden.


 
 

Voorkom overvallen, bekijk de tips!


Een overval kan overal en altijd plaatsvinden, maar een overval kan ook worden voorkomen. Een overvaller wil het liefst zo veel mogelijk geld in een zo kort mogelijke tijd. Maatregelen om overvallen te voorkomen zijn er dan ook voornamelijk op gericht de buit te beperken en de weg naar het geld zo moeilijk mogelijk te maken.


 
 

Inspraak concept Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023


Het College van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober 2019 ingestemd met de concept Beleidsnota Sociaal Domein 2020-2023. De nota is mede tot stand gekomen na participatiebijeenkomsten in juni en input van partners, en wordt nu voor inspraak aangeboden.

Bekijk de beleidsnota op onze website!