Ontvanger: Virtueel plein Sterksel , redactie@sterksel.nu
Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 21
Datum: 28-05-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

Tijdelijk geen akten burgerlijke stand beschikbaar


De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen, zoals geboorte en huwelijk. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente. Maar deze zijn van 30 mei t/m 6 juni niet beschikbaar. 
 

Werkzaamheden aan hoogspanningsverbinding ter hoogte van Lunik en Zadelmaker


In juni worden er in de hoogspanningsverbinding Eindhoven-Maarheeze werkzaamheden uitgevoerd aan de hoogspanningsmasten.

 
 

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 13 juni


Op maandagavond 13 juni a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en een raadsvergadering plaats.


 
 

Wagenbouwerspresentaties: wat wordt er dit jaar gebouwd?


De komende editie van de Brabantsedag staat in het teken van het thema ‘Wat een dag!’.  Het thema van de 59ste Brabantsedag verwijst naar die dag uit de geschiedenis van het Hertogdom Brabant waarvan men nu nog kan zeggen: “Wat een dag was dat!” Wat de wagenbouwers dit jaar gaan bouwen, presenteren zij zaterdag 28 mei aan het publiek in ’t Perron in Heeze.


 
 

Gemeente scoort goed op energiebesparing


In de landelijke Energieakkoord-doelstellingen tot 2020 staan doelen met betrekking tot energiebesparing op openbare verlichting en slim energiemanagement.
Met het toepassen van energiezuinige verlichting en slim energiemanagement loopt de gemeente Heeze-Leende ver voor op het schema en scoort het veel beter dan het landelijk gemiddelde. De doelstelling voor slim energiemanagement is zelfs al ruimschoots behaald.


 
 

Gezamenlijk plan opvang vluchtelingen en statushouders A2-gemeenten


De A2-gemeenten, Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard, hebben een gezamenlijk plan van aanpak vluchtelingenopvang gestuurd naar de Brabantse commissaris van de koning, Wim van de Donk. In dit plan geven zij aan hoe zij om willen gaan met de extra taakstelling voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen wordt van alle Brabantse gemeenten een extra inzet verwacht om de noodzakelijke opvangplekken en huisvesting voor statushouders in 2016 te realiseren. De commissaris van de koning heeft een dringende oproep gedaan om in de Provincie Noord-Brabant deze extra opgaven in gezamenlijkheid op te pakken.

 


 
 

Inzameling taxussnoeisel start op 27 mei (in plaats van 20 mei)


Gemeente Heeze-Leende werkt samen met Stichting Taxus Taxi, de huis-aan-huis taxiservice voor het ophalen van taxussnoeisel voor de productie van kanker remmende middelen.

 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via de webpagina Bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.

 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.