Ontvanger: , info@rietfiddelaers.nl
Onderwerp:
Datum: 14-12-2017
 
 
 

Verlies in Beeld in Heeze en op Curacao


Op 20 en 21 april vindt de tweedaagse training leren werken met beeldtaal bij rouw en trauma Verlies in Beeld plaats. Tevens is in de week van 19 februari een uitvoering gepland in Curacao en vindt daar een eendaagse workshop systemisch werken plaats (voorkennis over rouw en trauma wordt bekend geacht). Wie belangstelling heeft voor een van deze 'tropische' trainingen kan zich bij het secretariaat melden.


 
 
9 & 10 januari Heeze
 
Luisteren met je ogen Gwen Timmer (Nog twee plekken)
14 & 15 maart Heeze
 
Vonken van Verlangen Wibe Veenbaas
20 & 21 maart en 3 april Groesbeek
 
Gedeeld verdriet K&J
 
 

Voorjaarscongres Hechting als fundament


Op 8 maart vindt in Heeze het voorjaarcongres over Hechting plaats. Riet vertelt wat hechting als fundament nu eigenlijk betekent. Paulien Kuipers behandelt de therapeutische werking van hechtingstaal bij kinderen. Gwen Timmer spreekt over de traumatische impact van te weinig resonantie in de vroege jeugd op de volwassenheid en hoe aan heling te werken. Tussen de bijdragen door leest Floortje Agema 'hechtingsgedichten'. De aanmelding loopt al flink. Tot 1 februari geldt een vroegboekkorting. Klik op de link voor het complete programma.


 
 

Vonken van Verlangen


Het is voor ons een eer dat Wibe Veenbaas opnieuw bereid is op 14 en 15 maart met ons te werken met thema's rond leven en dood. Je verbonden weten met anderen, draagt de pijn van loslaten met zich mee. Rouw is niet exclusief voor verlies door de dood, het heeft vele gezichten. Door de rouw heen kunnen we ons opnieuw leren verbinden met het leven, met alles wat ons daarin roept. Rouw vraagt om voorbij de zinloosheid te gaan en de zin weer aan te nemen. 
Let op: seminar is vrijwel vol. Inschrijven is alleen nog mogelijk voor mannen.


 
 

Rouwen na het verlies van je baby


Op 22 november verscheen dit boek van Kathy Beckers-Mansell. Het heeft ondertussen zijn weg al gevonden naar professionals en naar ouders. 'Dit boek zal dienen' zegt Wibe Veenbaas en Kristien Hemmerechts, zelf moeder van twee overleden zoontjes, vindt het boek een waardevolle gids. De komende tijd is Kathy beschikbaar voor lezingen over dit thema en haar boek.


 
 

Korte film Het fundament van de liefde


Tegelijk met het verschijnen van het boek van Kathy Beckers-Mansell over het verlies van een baby, verschenen vijf filmpjes waarin ouders en professionals vertellen over hun ervaring. Het eerste filmpje heet Het fundament van de liefde. Alle filmpjes zijn ingesproken door Anita Witzier. Riet Fiddelaers-Jaspers werkte als verlies- en rouwdeskundige mee aan de filmpjes.


 
 

Traumasensitief werken met K&J


Op 29 en 30 mei is dit seminar over wat trauma veroorzaakt, in het lichaam doet en hoe het lichaam reageert. Je leert oog te krijgen voor traumareacties en sensitiviteit te ontwikkelen voor de behoeften van getraumatiseerde kinderen. Hoe kun je het zenuwstelsel tot rust brengen waardoor kinderen het eigen denken, voelen en doen weer kunnen inschakelen en in staat zijn informatie op te nemen?


 
 

Congres met George Kohlrieser


In het najaar van 2018 verschijnt de Nederlandse vertaling van Care tot Dare van George Kohlrieser. De vertaling van zijn eerste boek Laat je niet gijzelen is intussen een bestseller. Bij de presentatie van dit boek maakte George veel indruk bij de deelnemers. In zijn drukke schema is hij opnieuw bereid naar Nederland te komen. Vorige keer waren er veel spijtoptanten dus reserveer alsvast 9 oktober in je agenda. Het congres vindt in Culemborg (onder voorbehoud) plaats. Meer info in een van de volgende nieuwsbrieven.  
 
 
5 april Heeze
 
Rouw en verlies bij kinderen (basis)
10 & 11 april Heeze
 
Verlies in Beeld
23 mei Heeze
 
Rouw bij jongeren en jong volwassenen (basis)
 
 

Downloads beschikbaar op site Expertisecentrum


Sinds kort is er een nieuwe knop op onze website waar je de meest recente artikelen kunt downloaden. Ook gaan we hulpbronnen beschikbaar stellen, o.a. in samenwerking met Beacon House uit Engeland. De eerste hulpbron over hechting in de klas is inmiddels te downloaden.


 
 

Documentaire Pilotenmasker


Een ontroerende documentaire van Simonka de Jong waarbij ze kinderen met kanker in beeld brengt vanuit het perspectief van het kind. Het is een voorbeeld van doorléven en dóórleven. Steppend door de gangen en angstig bij weer een prik of de 'tunnel' in moeten. Vaak pijnlijk en ongemakkelijk om getuige van te zijn.


 
 

Documentaire Alicia


Alicia wordt op eenjarige leeftijd bij haar tienermoeder weggehaald en in een pleeggezin geplaatst. Als haar pleegvader overlijdt wordt Alicia in een kindertehuis opgenomen. De documentaire start als Alicia 9 jaar is en nog steeds wacht op een plek in een gezin. Ze wordt enkele jaren gevolgd. Een documentaire die door de ziel snijdt.


 
 

Documentaire Stiefkind van de rekening


Een zeer goede uitzending van Zembla over de impact van het opgroeien in een (of meerdere) stiefgezinnen. Tweederde van de samengestelde gezinnen lopen mis. Met name de kinderen maken veel indruk met hun uitspraken. Een aanrader.


 
 

Echo's van trauma


Dit toegankelijk geschreven boek is erg de moeite waard. In begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat hechting en trauma betekenen en hoe integratie het kernbegrip is bij heling.Ook dader en slachtofferschap komen aan bod evenals de zelfzorg voor de therapeut. Zeer aanbevolen.


 
 

Boekje over kinderen en euthanasie


Een klein boekje (qua inhoud eerder een uitgebreide folder) over het belangrijke thema hoe je kinderen voorbereidt op en ondersteunt bij euthanasie van een dierbare. Geschreven door twee vrouwen met veel ervaring met rouwende kinderen.


 
 
Postadres en secretariaat: Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze, T: 040 226 04 50