Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 19
Datum: 12-05-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

Bereikbaarheid gemeentehuis op 18 mei


Het gemeentehuis is op woensdag 18 mei vanaf 16.00 uur gesloten voor publiek wegens een interne bijeenkomst.


 
 

Aangepaste portefeuilleverdeling college B&W


Na de benoeming van Toon Bosmans als wethouder heeft het college van burgemeester en wethouders op 10 mei de nieuwe portefeuilles vastgesteld.

 
 

Grondgebied kopen van de gemeente?


De gemeente Heeze-Leende wil inwoners de kans bieden om een reststrook aan te kopen. Inwoners kunnen nu vrijblijvend een verzoek tot koop indienen.


 
 

Inloopspreekuur wethouders op 23 mei


Op maandag 23 mei a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders.


 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via www.heeze-leende.nl/bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.
 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.