Onderwerp: Berichtgeving 28-11-2021: Corona i.r.t. Scouting
Datum: 28-11-2021
Graag willen we jullie een update geven over de stand van zaken rondom het Coronavirus i.r.t. onze Scoutinggroep.
 

Berichtgeving 28-11-2021: Corona i.r.t. Scouting


N.a.v. afgelopen vrijdag betreft de aangescherpte maatregelen rondom COVID19 willen we jullie graag informeren wat dit betekent voor Scouting. Helaas treffen de maatregelen sommige speltakken flink. We zijn aan het bekijken hoe we toch een programma kunnen bieden voor deze speltakken. Lees onderstaande rustig door. De cursieve teksten zijn nieuw t.o.v. de eerder verstuurde update van 7 november.
 
 
Bijeenkomsten
 • Om 17:00u sluit de blokhut.
 • Na het draaien gaat iedereen (ook staf) direct naar huis.
 • Rowans, pivo’s en oudstam draaien voorlopig niet meer op vrijdagavond. In overleg met de speltakken wordt er gezocht naar alternatieven om in Teams of bv. op zondag te draaien. Afspraken hierover worden in de speltak-apps gemaakt.
 • Stafleden van bevers en welpen hoeven geen 1,5 mtr afstand te houden tot de jeugdleden (maar proberen dit wel). De overige stafleden en leden vanaf 18 jaar houden 1,5 mtr afstand tot elkaar.
 
 
Weekenden en Winterkamp
 • Het geplande kerstweekend van de scouts gaat niet door. Er wordt een kerstdag op 11 december (09:00 tot 17:00u) georganiseerd. De scouts krijgen hierover een aparte mailing.
 • Op 6 december wordt besloten of Winterkamp voor de scouts, rowans en pivo’s door gaat. Mogelijk gaan we het kamp anders indelen zonder overnachtingen. Hierover volgt rond 6 december een nieuwe mailing. Verzoek om wel in te schrijven middels de digitale link die eerder is verstuurd.
 
 
Installaties
 • De installaties van de bevers, welpen en scouts zal op een gelijke wijze als vorig jaar worden georganiseerd. Ouder zijn welkom maar blijven in de auto zitten.
 • De installaties zijn als volgt gepland op zaterdag 18 december:
  Bevers: 10:00u tot 10:30u
  Welpen: 11:30u-12:00u
  Scouts: 14:00u-14:30u
 • Verdere info volgt via een aparte mailing.
 
 
Coronatoegangsbewijs (QR)
 • Leden tot 18 jaar en begeleidende staf (bevers, welpen, scouts en rowans) hoeven bij opkomsten geen geldend Coronatoegangsbewijs (QR) te tonen.
 • Leden vanaf 18 jaar en begeleidende staf (pivo’s, oudstam en gezamenlijke stafactiviteiten) en externen (bv. ouders) dienen bij aankomst in het gebouw een Coronatoegangsbewijs (QR) te tonen.
 
 
Algemene maatregelen gelden ook bij Scouting
 • Alle nu geldende maatregelen gelden uiteraard ook op de blokhut en daarbuiten.
 • We proberen de programma’s zo in te richten dat er voldoende afstand gehouden kan worden en we zoveel mogelijk buiten zijn.
 • Ouders worden verzocht, wanneer het niet nodig, is het terrein niet te betreden en afscheid te nemen op het Ekelpad.
 • Wanneer een lid niet fit is, is het even niet mogelijk om naar de blokhut te komen.
 • Mocht er onder de leden Corona worden geconstateerd, meldt dit z.s.m. bij de groepsvoorzitter. In overleg wordt bekeken of er een bericht naar de overige leden uit gaat.
 
 
Mocht je nog vragen hebben over deze update kan je altijd contact opnemen met groepsvoorzitter Ward Gijsberts (voorzitter@nicasius.nl / 06-18303204)


Met vriendelijke groet,


Ward Gijsberts
Groepsvoorzitter Scouting St.Nicasius Heeze
voorzitter@Nicasius.nl
06-18303204
 
 
Scouting st. Nicasius Heeze
secretariaat­@nicasius­.nl

Kijk voor extra info op onze website - nicasius.nl

De privacy statement van Scouting Sint Nicasius is van toepassing op deze mailing.
 
 
Deze nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door e-mailingmanager.nl van
tableaux mediamakers