Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 27
Datum: 04-07-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

MijnGemeente app: makkelijk en snel uw melding doen


De gemeente Heeze-Leende is al een tijdje bezig met de voorbereidingen van de MijnGemeente app, maar nu is ze echt klaar om deze app op grote schaal te gaan gebruiken.
Inwoners van Heeze-Leende konden al eenvoudig een melding over de openbare ruimte doen via de reguliere kanalen zoals website, e-mail en telefoon, maar met de MijnGemeente app wordt het nóg gemakkelijker!

 
 

Onderhoud wegen 2016 en kleine ergernissen


De gemeente Heeze-Leende heeft ca. 1,37 miljoen m² aan verhardingen in beheer. Als wegbeheerder is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan haar gemeentelijke wegen. Daarvoor worden jaarlijks onderhouds- en rehabilitatiewerkzaamheden (reconstructies en herinrichtingen) uitgevoerd. Burgemeester en wethouders stellen met inachtneming van het beschikbare budget het programma vast.

 
 

Openbare raadsvergadering op 11 juli


Op maandagavond 11 juni a.s. vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare raadsvergadering plaats.


 
 

Verspreiding nieuwe gemeentegids


Op donderdag 14 juli wordt de nieuwe papieren versie van de gemeentegids Heeze-Leende, editie 2016-2018, huis-aan-huis binnen de gemeente Heeze-Leende verspreid door PostNL. Uitgever van de gids is het bedrijf Akse Media, dat de voorgaande edities ook heeft uitgebracht. Alle adressen, inclusief de adressen met een ‘nee-nee’ en ‘nee-ja’ sticker ontvangen een exemplaar.
Mocht u als inwoner donderdag 14 juli toch geen gids hebben ontvangen in uw brievenbus, dan kunt u contact opnemen met Akse Media via telefoonnummer (0223) 66 88 77. of info@aksemedia.nl.
 
 

Elke zaterdag in juli en augustus: voorlezen in bibliotheek Heeze


De hele zomer organiseert Bibliotheek De Kempen op zaterdagochtend een interactief voorleeshalfuurtje. Om 10.30 uur zijn kinderen van twee tot zes jaar en hun (groot)ouders van harte welkom in de bibliotheekvestiging in ’t Perron.
Voor meer informatie over Bibliotheek de Kempen, klik op 'Lees verder'.


 
 

Eenmalige subsidies


Het college van B&W heeft een besluit genomen over het verstrekken van eenmalige subsidies. Klik op 'Lees verder' om te kijken welke subsidies er wel verleend en geweigerd.


 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via de webpagina Bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.

 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.

 
 

Financiële afwikkeling aanleg Hockeyveld


In de zomer van 2015 is een semi-waterveld aangelegd voor Hockeyclub Heeze (HC Heeze). Het veld is voor 70% betaald door de gemeente en voor 30% door de hockeyclub. De gedachte hierachter is dat de gemeente zorgt voor de basisvoorziening, een zand ingestrooid kunstgrasveld. HC Heeze heeft, om speltechnische redenen, gekozen voor een semiwaterveld en de meerkosten daarvoor zelf betaald. Inmiddels is het veld al een seizoen naar volle tevredenheid in gebruik bij de hockeyclub.


 
 

Regiojaarverslag Zuidoost Brabant 2014-2015 leerplicht en voortijdig schoolverlaters


Het college heeft ingestemd met het regiojaarverslag Zuidoost Brabant bestrijding voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim 2014-2015. De Leerplichtwet 1969 geeft aan dat burgemeester en wethouders verslag dienen uit te brengen aan de gemeenteraad over het leerplichtbeleid zoals gevoerd in het voorliggende schooljaar.


 
 

Gastvrouw gemeentehuis Heeze-Leende


Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel om gedurende een proefperiode van acht maanden een gastvrouw/gastheer aan te stellen binnen de publiekshal van het gemeentehuis Heeze-Leende.


 
 

Gemeente Whatsapp


Het college van B&W heeft ingestemd met het plan om medio juli te starten met een pilot om WhatsApp aan te bieden. WhatsApp is een mooie, laagdrempelige en gebruiksvriendelijke toevoeging aan de bestaande kanalen binnen het KCC. De medewerkers van het KCC beantwoorden algemene vragen die tijdens kantooruren via WhatsApp binnenkomen. Ook voor het maken van afspraken kunnen burgers ons appen.


 
 

Inzet Leergelden Taalcafé


Het college van B&W heeft besloten om Leergelden in te zetten voor het bekostigen van het Taalcafé voor de jaren 2016, 2017, 2018.


 
 

Verkoop grond Breedvennen Leende


Het college van B&W heeft het besluit genomen om een bouwkavel te verkopen, ca. 543 m2 groot, gelegen aan de Breedvennen 67 te Leende.