Onderwerp: Nieuwsbrief maart: Op naar ALV en akkoord
Datum: 11-03-2020
Het laatste nieuws over 21 april, nieuwe leden en Corona
 
 
Maart 2020

Tachtig nieuwe aanmeldingen


De aanmelding van tientallen nieuwe leden geeft ons een steun in de rug. Onze aanbieding van een gratis lidmaatschap in 2020 geldt nog tot 31 maart. Ook de ALV krijgt veel belangstelling, u kunt zich nog opgeven voor de laatste plekken. Welkom!
Als BPP informeren wij u ook graag over het actuele pensioendebat en de gevolgen van Corona voor ons pensioen.

 
 

Welkom nieuwe leden!


Eind vorig jaar startten wij een succesvolle ledenwerfcampagne. Inmiddels kunnen wij meer dan zestig partnerleden verwelkomen en twintig nieuwe leden. Ons speciale aanbod geldt nog tot het eind van deze maand: nieuwe (partner)leden die zich voor 31 maart inschrijven, krijgen het lidmaatschap voor 2020 cadeau!...


 
 
 

Voortgang achter gesloten deuren


Het overleg over een nieuw pensioenstelsel verloopt grotendeels achter gesloten deuren. Mede daardoor zien we wel gestage voortgang. Via de Koepel Gepen-sioneerden zijn we rechtstreeks en dagelijks betrokken. Twee van onze bestuursleden spelen daar een actieve rol in...


 
 
 

Voorbereiding ALV bijna afgerond


Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat grotendeels in het teken van het pensioendebat. Ruim honderd deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar...


 
 
 

Post van leden


Wij ontvingen veel post naar aanleiding van de uitbetaling van de pensioenen in januari. Zeker voor de mensen met een relatief laag aanvullend pensioen, bleken de uitkeringen netto lager te zijn dan in december. Ten onrechte werd dat gezien als een korting van het pensioenfonds...


 
 
 

Corona en pensioenen


Al op 25 februari meldden wij dat de Coronacrisis zeker gevolgen zou hebben voor de pensioenen, vooral op de korte termijn. Nu die crisis op de financiële markten omvangrijker is geworden, kunnen de gevolgen ingrijpender uitpakken...


 
 
 

Welkom nieuw lid: Dhr. Vilé


Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden? Meneer Vilé hecht aan onze inspraak op het pensioen-beleid. ‘Het Pensioenfonds is van ons allemaal.’ ...


 
 

Vernieuwing bij Ons Pensioen


Er valt veel nieuws te melden en normaal gesproken zou u het eerste nummer van Ons Pensioen al in uw brievenbus hebben gehad. Tot nu toe was Ons Pensioen een co-productie van twee organisaties die voor een deel gezamenlijke publicaties hadden. Met ingang van 1 januari zal de BPP zelfstandig het eigen blad in een nieuwe opmaak verzorgen.

De totstandkoming van een nieuw contract, een vernieuwde vormgeving en de besluitvorming hebben de nodige tijd gevergd, waardoor het eerste nummer pas eind maart in de bus zal vallen. Vandaar deze extra e-mail nieuwsbrief om u tussentijds te informeren over een aantal belangrijke zaken.

De redactie van OP verdient een compliment, omdat die ondanks alles hard heeft gewerkt aan het laatste nummer van het oude jaar en het nog komende nieuwe nummer!
 

Contact


BPP op Facebook
Ook via onze BPP Facebook pagina houden wij u op de hoogte. Via de knop 'Vind ik leuk' kunt u ons volgen.

Vragen
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Afmelden
Deze nieuwsbrief verschijnt circa zes keer per jaar. Afmelden kan via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 
 
  PFZW belangenvereniging