Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 14
Datum: 08-04-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

Uitslag Referendum Heeze-LeendeOp woensdag 6 april 2016 werd in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kon stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. De opkomst in Heeze-Leende was 32,1 %.

 
 

Ook dit jaar weer geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen


Ook dit jaar is er weer geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen. Wat vindt u belangrijk? Meld het aan!
Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 14 april bij de gemeente binnen te zijn.

 
 

Prijzen uitgereikt aan winnaars fotowedstrijd nieuwe gemeentegids


Hoe ziet u Heeze-Leende? Aan de hand van deze vraag konden inwoners via een oproep een foto insturen voor de nieuwe gemeentegids 2016-2018, die volgende maand verschijnt. Uit alle inzendingen die zijn binnengekomen zijn vier foto’s gekozen voor de eerste, tweede, derde en ereprijs. Vrijdagochtend 8 april was de prijsuitreiking.


 
 

Natuurbruggen Groote Heide en Leenderbos in tv-programma Vroege Vogels


Onlangs heeft het televisieprogramma ‘Vroege Vogels’ opnames gemaakt van de twee natuurbruggen Groote Heide en Leenderbos. De uitzending hierover staat gepland op dinsdag 12 april om 19.20 uur bij NPO 2 (Nederland 2).


 
 

Conceptverordening jeugdhulp 2016


De gemeente Heeze-Leende is voornemens haar Verordening jeugdhulp Heeze-Leende 2015 te actualiseren. De nieuwe ‘conceptverordening jeugdhulp 2016 en verder gemeente Heeze-Leende’ ligt vanaf 7 april ter inzage.


 
 

Regionaal werkplan 21 voor de jeugd


Nu de Jeugdwet van kracht is en gemeenten de verantwoordelijkheid dragen voor alle ondersteuning aan jeugdigen blijft regionaal samenwerken op bepaalde onderdelen van belang. De samenwerking richt zich op die opgaven van de jeugdzorg waarbij het logisch en (wettelijk) nodig is om deze op regionaal niveau te organiseren.


 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via www.heeze-leende.nl/bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.
 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.

 
 

Milieustraat Geldrop tijdelijk (gedeeltelijk) gesloten


De inwoners van Heeze-Leende kunnen gebruik maken van de milieustraten in Geldrop en Valkenswaard.
Cure, de beheerder van de milieustraten, gaat de milieustraat in Geldrop herinrichten. De doorstroming van het verkeer wordt verbeterd wat de verkeersveiligheid op en rond de milieustraat bevordert. De verbouwing gaat tot juli a.s. duren.

 
 

Exploitatie dorpshuis ’t PerronDorpshuis ‘t Perron is nu ruim vier jaar open en biedt de inwoners van de gemeente een breed cultureel programma. De bibliotheek, de organisatie van de Brabantse dag, Cordaad en vele verenigingen hebben er onderdak gevonden. De looptijd van het besluit over de bijdrage in de exploitatie uit 2012 eindigt in 2016.


 
 

Geen medewerking aan principeverzoek bestemmingsplanwijziging de Zegge 6


Het college van B&W heeft in een reactie op een principeverzoek besloten geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ in ‘Maatschappelijk’ door middel van het realiseren van 10-12 woonzorg-eenheden met aanvullende functies op het perceel de Zegge 6 in Heeze.