Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 10
Datum: 11-03-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

Werkgroep HEEZEnaar2025 presenteert centrumvisie op 12 maart


De gemeente heeft eind 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend met de werkgroep HEEZEnaar2025. Ook heeft de gemeente rond die tijd onder het Heeze-Leende Burgerpanel een enquête uitgezet over de thema’s Bruisend Dorpshart Heeze en Verplaatsing AH. Op zaterdag 12 maart houdt de werkgroep HEEZEnaar2025 een openbare presentatie over hun ontwikkelde visie.

 
 

Democracity: scholieren op de stoel van raadslid


Kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen Dirk Hezius, kindcentrum De Parel en St. Jan waren op 1 en 8 maart aanwezig in de raadzaal van het gemeentehuis om het spel ‘Democracity’ te spelen.
 
 

Regeling tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten 2015


Vanaf 2016 biedt de gemeente samen met CZ de collectieve ziektekostenverzekering aan met een gemeentelijke bijdrage. Om in 2015 een tegemoetkoming te bieden aan mensen met hoge zorgkosten, biedt de gemeente eenmalig een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.


 
 

Opgewekt Heeze-Leende


Begin dit jaar werd aangekondigd dat er een energiecoöperatie in oprichting is binnen de gemeente Heeze-Leende.

Deze coöperatie heeft nu een naam gekregen: Opgewekt Heeze-Leende.
Het bestuur van Opgewekt Heeze-Leende bestaat uit vijf inwoners uit Heeze, Leende en Sterksel.


 
 

Regionale beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk regio Brabant Zuidoost 2016 vastgesteld


Op 1 maart 2016 is het nieuwe regionale beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk regio Brabant Zuidoost 2016 vastgesteld.


 
 

Maak je buurt schoon en win een BBQ!


Op zaterdag 19 maart doen wij als gemeente weer mee met de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. Een dag waarop (buurt)verenigingen, scholen, winkeliers, bedrijven en gemeenten in heel Nederland samen hun buurt schoonmaken. Inschrijving is nog mogelijk tot en met 12 maart 
 

Referendum associatieovereenkomst EU-OekraïneOp 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne.

 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via www.heeze-leende.nl/bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.
 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.