Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 23-24
Datum: 13-06-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 13 juni


Op maandagavond 13 juni a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en een raadsvergadering plaats.


 
 

Bereikbaarheid gemeentehuis op 17 juni


Het gemeentehuis is op vrijdag 17 juni gesloten voor publiek wegens een personeelsreis.


 
 

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 27-28 juni en 4 juli


Op maandagavond 27 juni a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats.
Mocht het niet lukken om alle onderwerpen te bespreken (in verband met de behandeling van de kadernota die veel tijd vraagt) dan wordt uitgeweken naar dinsdag 28 juni. Op maandagavond 4 juli vindt de tweede behandelingsronde en vaststelling van de kadernota plaats.


 
 

De Participatieraad bericht...


De Participatieraad van de gemeente Heeze-Leende heeft een eigen rubriek op de website. Vanaf nu gaan zij periodiek een nieuwsbrief uitbrengen over actuele activiteiten. Onder 'Lees verder' kunt u de webpagina van de Participatieraad met daarop de nieuwsbrief bekijken.


 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via de webpagina Bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.

 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.

 
 

Informatiebijeenkomst grondwatersanering Vullinghspark


Op maandag 20 juni

De provincie Noord-Brabant nodigt u uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 20 juni 2016 om 19:30 uur in het dorpshuis ’t Perron in Heeze. Tijdens deze avond informeren de provincie Noord-Brabant, het adviesbureau Bioclear en de aannemer NTP u over de uit te voeren saneringswerkzaamheden.

 
 

Inloopspreekuur wethouders op 20 juni


Op maandag 20 juni a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.  

 
 

Elke zaterdag in juni: voorlezen in bibliotheek Heeze


De hele maand juni organiseert Bibliotheek De Kempen op zaterdagochtend een interactief voorleesmoment. Om 10.30 uur zijn kinderen van twee tot zes jaar en hun (groot)ouders van harte welkom in de bibliotheekvestiging in ’t Perron.


 
 

Kankerremmer groeit in tuin


Doneer taxussnoeisel in samenwerking met uw gemeente

De meest voorkomende kankersoorten, waaronder baarmoederhalskanker, borstkanker en longkanker, worden bestreden door 10-Deacetylbaccatine III. Dit is het voorproduct van Taxol, in de volksmond bekend als de heilzame stof uit de taxusplant. Het snoeisel is gratis te doneren en wordt door Stichting Taxus Taxi thuis opgehaald. Gemeente Heeze-Leende ondersteunt de stichting in de actie.