Onderwerp: Berichtgeving 07-11-2021: Corona i.r.t. Scouting
Datum: 10-11-2021
Graag willen we jullie een update geven over de stand van zaken rondom het Coronavirus i.r.t. onze Scoutinggroep.
 

Berichtgeving 07-11-2021: Corona i.r.t. Scouting


Het is gelukkig een hele zomer goed gegaan maar helaas moeten we weer een Corona update versturen. Ditmaal valt het gelukkig wel mee maar willen onderstaande toch met jullie delen. Als Scoutinggroep houden we ons aan de Nederlandse regelgeving en advies wat door Scouting Nederland wordt opgesteld. Lees de onderstaande maatregelen goed door en bespreek deze met jullie kinderen.
 
 
Coronatoegangsbewijs (QR)
 • Leden tot 18 jaar en begeleidende staf (bevers, welpen, scouts en rowans) hoeven bij opkomsten geen geldend Coronatoegangsbewijs (QR) te tonen.
 • Leden vanaf 18 jaar en begeleidende staf (pivo’s, oudstam en gezamenlijke stafactiviteiten) en externen (bv. ouders) dienen bij aankomst in het gebouw een Coronatoegangsbewijs (QR) te tonen.
 • Zolang de activiteiten buiten plaats vinden hoeft er geen Coronatoegangsbewijs (QR) getoond te worden.
 
 
Algemene maatregelen gelden ook bij Scouting
 • Alle nu geldende maatregelen gelden uiteraard ook op de blokhut en daarbuiten.
 • We proberen de programma’s zo in te richten dat er voldoende afstand gehouden kan worden.
 • Ouders worden verzocht, wanneer het niet nodig, is het terrein niet te betreden en afscheid te nemen op het Ekelpad (ook bij weekenden).
 • Wanneer een lid niet fit is, is het even niet mogelijk om naar de blokhut te komen.
 • Mocht er onder de leden Corona worden geconstateerd, meldt dit z.s.m. bij de groepsvoorzitter. In overleg wordt bekeken of er een bericht naar de overige leden uit gaat.
 
 
Installatieweekend bevers
 • Het installatieweekend van de bevers gaat door.
 • De installatie van de nieuwe bevers, op zondag 14 november, vindt buiten plaats, ouders zijn van harte welkom.
 • Verzoek aan ouders om zoveel mogelijk afstand te houden van elkaar.
 • Bij het wegbrengen en ophalen mogen de ouders de gebouwen niet betreden.
 
 
Installatie en ouderochtend welpen
 • Er volgt een nieuwe datum voor de installatie van de nieuwe welpen.
 • De ouderochtend van 13 november gaat niet door; er volgt een nieuwe datum.
 
 
Mocht je nog vragen hebben over deze update kan je altijd contact opnemen met groepsvoorzitter Ward Gijsberts (voorzitter@nicasius.nl / 06-18303204)


Met vriendelijke groet,


Ward Gijsberts
Groepsvoorzitter Scouting St.Nicasius Heeze
voorzitter@Nicasius.nl
06-18303204
 
 
Scouting st. Nicasius Heeze
secretariaat­@nicasius­.nl

Kijk voor extra info op onze website - nicasius.nl

De privacy statement van Scouting Sint Nicasius is van toepassing op deze mailing.
 
 
Deze nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door e-mailingmanager.nl van
tableaux mediamakers