Onderwerp: Nieuwsbrief gemeente Heeze-Leende, week 9
Datum: 29-02-2016
Hierbij treft u de nieuwsbrief 'De gemeente bericht' aan van deze week
 

Inloopmarkt rondom infrastructurele werkzaamheden en verkeer op 3 maart


De gemeente Heeze-Leende kent vele infrastructurele werken en projecten die ook vaak van invloed zijn op elkaar.
Graag wil de gemeente haar inwoners en belangenverenigingen daarover informeren.

 
 

WOZ/OZB Biljet 2016


Met dagtekening 29 februari 2016 hebben inwoners hun WOZ/OZB biljet ontvangen. Als men het niet eens is met de WOZ-waarde kan het taxatieverslag in het WOZ-portaal geraadpleegd worden.

 
 

Heeft u vragen over het bedrijventerrein Chijnsgoed?


Op het bedrijventerrein Chijnsgoed in Sterksel speelt een aantal ontwikkelingen. Onlangs heeft het bedrijf Den Ouden een aantal bedrijfsactiviteiten overgenomen van Reiling B.V.


 
 

Sportkampioenen gehuldigd tijdens Sportgala 2015Zaterdagavond 27 februari jl. vond het sportgala 2015 plaats in dorpshuis 't Perron in Heeze, waar de sportkampioenen van het afgelopen jaar werden gehuldigd.


 
 

Regeling tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten 2015


Vanaf 2016 biedt de gemeente samen met CZ de collectieve ziektekostenverzekering aan met een gemeentelijke bijdrage. Om in 2015 een tegemoetkoming te bieden aan mensen met hoge zorgkosten, biedt de gemeente eenmalig een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.


 
 

Opgewekt Heeze-Leende


Begin dit jaar werd aangekondigd dat er een energiecoöperatie in oprichting is binnen de gemeente Heeze-Leende.
Deze coöperatie heeft nu een naam gekregen: Opgewekt Heeze-Leende.
Het bestuur van Opgewekt Heeze-Leende bestaat uit vijf inwoners uit Heeze, Leende en Sterksel.


 
 

E-mailservice 'Berichten over uw buurt'


Via www.heeze-leende.nl/bekendmakingen kunt u zich gratis aanmelden voor de e-mailservice 'Berichten over uw buurt'. Met deze service kunt u wekelijks bekendmakingen per e-mail ontvangen over onder andere aangevraagde en verleende bouw- en milieuvergunningen en terinzagelegging van bestemmingsplannen die voor u relevant zijn.
 
 

Bekendmakingen per week


Wilt u graag zien welke actuele bekendmakingen er één week zijn over bijvoorbeeld een verleende bouw- en milieuvergunning? Bekijk het overzicht op de website.